QUY CÁCH 1
 • Đóng cuốn 50 bộ, mỗi bộ 3 liên
 • Số nhảy tự động
 • Nội dung 1 màu bất kỳ (đỏ, xanh, đen…)
 • Giấy carbonless 3 liên : trắng, hồng, xanh
 • Hoa văn bảo mật in 3 màu : tím, đỏ, xanh
 • Công nghệ in chống giả phát quang như in tiền
 • Khổ giấy 20×29.7 (A4)
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
1 400.000 400.000
2 300.000 600.000
3 250.000 750.000
5 180.000 900.000
10 120.000 1.200.000
20 100.000 2.000.000
30 85.000 2.550.000
40 75.000 3.000.000
50 70.000 3.500.000
100 60.000 6.000.000
QUY CÁCH 2
 • Đóng cuốn 50 bộ, mỗi bộ 3 liên
 • Số nhảy tự động
 • Nội dung 2 màu bất kỳ (đỏ, xanh, đen…)
 • Giấy carbonless 3 liên : trắng, hồng, xanh
 • Hoa văn bảo mật in 3 màu : tím, đỏ, xanh
 • Công nghệ in chống giả phát quang như in tiền
 • Khổ giấy 20×29.7 (A4)
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
1 600.000 600.000
2 400.000 800.000
3 400.000 1.200.000
5 280.000 1.400.000
10 170.000 1.700.000
20 125.000 2.500.000
30 110.000 3.300.000
40 100.000 4.000.000
50 95.000 4.750.000
100 70.000 7.000.000
QUY CÁCH 3
 • Đóng cuốn 50 bộ, mỗi bộ 3 liên
 • Số nhảy tự động
 • Nội dung in 3 liên 3 màu tím, đỏ, xanh
 • Giấy Fort trắng ĐL 70
 • Công nghệ in chống giả phát quang như in tiền
 • Khổ giấy 20×29.7 (A4)
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
1 600.000 600.000
2 400.000 800.000
3 400.000 1.200.000
5 280.000 1.400.000
10 170.000 1.700.000
20 125.000 2.500.000
30 110.000 3.300.000
40 100.000 4.000.000
50 95.000 4.750.000
100 70.000 7.000.000